top of page

Logopedbehandling 

 

Det er mange ulike tale-, språk- og kommunikasjonsvansker som en logoped kan bistå med. Jeg tilbyr i hovedsak behandling ved:

- Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

- Stemmevansker

- Dysartri (vansker med uttale etter slag)

- Uttalevansker/språklydvansker

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller et annet behov for logoped.

Hvem dekker behandling? 

 

Du kan få dekt logopedbehandling gjennom HELFO dersom kommunen ikke gir deg tilbud etter opplæringsloven. Det er snakk om "tilbud" i form av at de mener at behovet er knyttet til opplæringsloven i form av spesialundervisning. Helfo dekker altså behandling som ikke knytt til logopedhjelp som spesialundervisning. Kommunen kan ikke gi avslag grunnet kapasitet og videresende deg til Helfo om de (PPT og kommunen) mener du har rett til spesialundervisning, da er de (kommunen) pliktig til å leie inn tjenester for å gi deg et tilbud.

 

Dersom du ikke får tilbud av kommunen kan du bestille time hos fastlegen og be legen henvise deg til logoped. 

 

NB: Legen må legge ved/skrive diagnosekode i henvisningen og presisere at det er for "behandling". 

 

Om du er over 18 år kan du ta med denne henvisningen til første time, så ordner jeg resten. Er du under 18 år må det først sendes til HELFO for forhåndsgodkjenning. 

Det er ikke veien å betale privat, men logopedbehandling er noe som enten kommunen skal dekke der de ser det sammenheng med opplæringsloven eller noe som HELFO kan dekke. Jeg følger takstene til Helfo og Norsk logopedlag. Se mer under "Priser".

bottom of page