top of page

Dysleksiutredning

Utredningen foregår på Lillestrøm etter retningslinjer fra Norsk logopedlag og Logometrica med tanke på smittevern. 

Veldig mange har gått og går og lurer på om de kan ha dysleksi: spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving. Mange har lært seg kompensatoriske triks og blir lite påvirket av det i hverdagen, andre kan oppleve det som et hinder for å oppnå det man vil og et strev i hverdagen.

 

PPT har som regel ansvar for å kartlegge og utrede lese-og skrivevansker for alle elever i grunnskolen, eller voksne som tar opp fag på grunnskolenivå. Videregåendeelever har rett til å få kartlagt behovet sitt, ikke en full dysleksiutredning. Det samme gjelder voksne i voksenopplæring som tar opp videregåendefag. Med andre ord har man ingen rett til å bli utredet av det offentlige om man er ferdig med det 10-årige grunnskoleløpet. Det er likevel en del PPT-kontor og opplæringskontor som gjør dette, samt flere høgskoler og universitet for sine studenter.

Om man ønsker å finne ut av dette i voksen alder, eller ønsker en privat utredning av seg selv eller sine barn, så er det noe som må dekkes privat. En utredning som konkluderer med dysleksi medfører at del rettigheter, slik som ekstra studiestøtte for å slippe å måtte ha deltidsjobb ettersom det er ekstra krevende å skulle lese/skrive, samt rett til en del hjelpemidler. Du kan lese mer om det på dysleksi.no. 

Ta kontakt om du ønsker/vurderer en privat utredning. 

  • Utredning med full rapport: 5 000 kroner

  • Utredning med bekreftelse: 3 750 kroner

bottom of page